DIN PARTNER INNEN

UTVIKLING AV DIN VIRKSOMHET

TJENESTER

HVA VI KAN BISTÅ MED


Figuras kan bistå med en rekke tjenester innen revisjon og rådgivning. Felles for våre tjenester er ambisjonen om å skape positive kundeopplevelser.

REVISJON OG TILKNYTTEDE TJENESTER 

Figuras kan hjelpe deg og din bedrift med full revisjon av årsregnskap eller perioderegnskap, andre typer attestasjoner, revisjon av deler av regnskap, revisorutarbeidelse av årsregnskap med noter, mv. Vi bistår også med utarbeidelse av skattemelding med vedlegg samt generell rådgivning innen regnskap, skatt og avgift. 

TRANSAKSJONER OG OMORGANISERING

Transaksjoner og omorganisering som fusjon/fisjon, oppkjøp, omdanning og reorganisering innebærer betydelig risiko innen blant annet områder som selskapsrett, skatt og avgift. Risiko kan reduseres betydelig ved å knytte til seg noen med kompetanse og erfaring på området - som Figuras. 

VERDSETTELSE OG KJØP/SALG AV BEDRIFTER

Figuras gjennomfører verdsettelse av virksomheter i fm kjøp/salg av eierandeler, fusjon/fisjon/omorganisering, PPA, emisjoner mv.  


Figuras bistår også som rådgiver i alle faser i fm kjøp/salg av virksomheter. Vellykkede eierskifter krever fokus og dedikert arbeid før, under og etter transaksjonen og manglende forberedelser kan medfører betydelige verditap. Et vellykket eierskifte forutsetter at det tas tilstrekkelig hensyn til selger og kjøpers ønsker og behov, samt konsekvenser for øvrige interessenter (ansatte, kunder, bank, mv).

BÆREKRAFT-DATAANALYSE-BUSINESS INTELLIGENCE

Bærekraftsrapportering står høyt på den globale og nasjonale agendaen og vil i økende grad forventes også av SMB - aktører i fremtiden. Figuras kan bistå din virksomhet i å kartlegge og forberede bærekraftsrapportering. 


Har du noen gang sittet med følelsen av at du ikke får tilstrekkelig styringsinformasjon ut av all data og informasjon som din virksomhet genererer? Da er du ikke alene, de fleste SMB - aktører mangler kapasitet og/eller kompetanse til å hente ut nok verdi av all den data og informasjon som virksomheten genererer. Figuras bistår deg i denne prosessen.

ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSSTYRING

Figuras kan bistå med rådgivning innen mange områder ved økonomi- og virksomhetsstyring, som for eksempel:

- helsesjekk og andre statusanalyser

- forbedringstiltak innen inntekts- og kostnadsområder, likviditet og finansiering, rutiner og incentivsystemer

- simuleringer og benchmarking

- lønnsomhets- og likviditetsforbedring

- budsjettering og rapportering på resultat/balanse/likviditet

- KPI/nøkkeltall

STYREVERV OG LEDELSE

Figuras og Geir Bergum Pettersson kan påta seg styreverv for kunder vi ikke er revisor for og bistår med kompetanse innen vårt tjenestespekter. 


Figuras og Geir Bergum Pettersson kan også påta seg midlertidige funksjoner som leder/fagperson for kunder vi ikke er revisor for, i virksomheter som har behov for dette for en kortere periode eller i en deltidsrolle. 

KONTAKTDETALJER

Torkegutua 1, 2819 Gjøvik

FØLG OSS

Copyright © All Rights Reserved